Friday, March 22, 2013

Buhay Mag-Asawa: Before and After

Para sa mga kasal, ikakasal, at gustong magpakasal. Ano sa tingin nyo sa mga ito? Hehe!

Usapang Pera:

Before: Ang tanong ng mag-asawa, "Saan kaya tayo mamamasyal bukas?"
After: Ang tanong ng mag-asawa, "Saan kaya tayo kukuha ng isasaing bukas?"

Usapang Kalusugan:
Before: "Masakit ba? Mag-ingat ka kasi."
After: "Ayan, ang tanga mo kasi!"

Usapang Gawaing Bahay:
Before: "Baby ako na maglalaba ng nadumihan mong panyo."
After: "Hoy tumayo ka dyan sa @#$%& mong kama at maglaba!"

Ref at Kama:
Before: Si Mister, pag-uwi at tumingin sa ref na walang laman, dederecho sa kama.
After: Si Mister, pag-uwi at tumingin sa kama, dederecho sa ref.

May naiisip pa ba kayo? Happy Friday!!

1 comment: