Thursday, August 4, 2011

MANILA: May All Nights Inspire Love Always.

Naalala nyo ba dati noong na-uso ang mga ACRONYMS?!? Noong panahon ng mga lab letters (Love Letters), palaging mayroong nakalagay na acronym kapag nasa "P.S." portion na ng sulat. Bago pa man nauso ang XOXO (Hugs and Kisses), rumampa muna sa mga sulat ang mga letrang TC (Take Care), IMY (I Miss You), at kung anu-ano pa.

Asan na kaya sila ngayon!? Oh well, para sa mga maka-luma at gusto pa rin maglagay ng mga nakaka-kilig na acronyms sa kanila ng mga sulat, eto bibigyan ko kayo ng kodigo. Sana maipadama nyo sa inyong iniirog ang inyong nararamdaman sa pag-gamit nito:

Kapag pang-INTERNATIONAL ang byuti mo:
H.O.L.L.A.N.D. - Hope Our Love Lasts And Never Dies.
I.T.A.L.Y. - I Trust And Love You.
L.I.B.Y.A. - Love Is Beautiful; You Also.
F.R.A.N.C.E. - Friendships Remain And Never Can End.
C.H.I.N.A. - Come Here.. I Need Affection.
B.U.R.M.A. - Between Us, Remember Me Always.
N.E.P.A.L. - Never Ever Part As Lovers.
I.N.D.I.A. - I Nearly Died In Adoration.
K.E.N.Y.A. - Keep Everything Nice, Yet Arousing.
C.A.N.A.D.A. - Cute And Naughty Action Developed into Attraction
K.O.R.E.A. - Keep Optimistic Regardless of Every Adversity.
E.G.Y.P.T. - Everything's Great, You Pretty Thing!
R.U.S.S.I.A. - Romance Under the Sky & Stars is Intimate Always.
P.E.R.U. - Porget Everyone... Remember Us.
Y.E.M.E.N. - 'Yugyugan Every Morning, Every Night
J.A.P.A.N. - Just Always Pray At Night
Kung gusto mo na DOMESTIC lang:
M.A.N.I.L.A. - May All Nights Inspire Love Always.
B.A.L.I.W.A.G. - Beauty And Love I Will Always Give.
M.A.L.A.B.O.N. - May A Lasting Affair Be Ours Now.
I.M.U.S. - I Miss U, Sweetheart.
P.A.S.I.G. - Please Always Say I'm Gorgeous.
C.E.B.U. - Change Everything... But Us.
P.A.R.A.N.A.Q.U.E. - Please Always Remain Adorable, Nice And Quiet Under Ecstacy.
T.O.N.D.O. - Tonight's Our Night, Dearest One.
P.A.S.A.Y. - Pretty And Sexy Are You.
M.A.R.L.B.O.R.O. - Men Always Remember Love Because Of Romance only.
Y.A.M.A.H.A. - You Are My Angel! Happy Anniversary!
At syempre, kung ikaw ay isang PINOY:
P.H.I.L.I.P.P.I.N.E.S. - Pumping Hot.. I Love It! Please, Please... I Need Erotic Stimulation!

Meron pa ba kayong maalala na mga Acronyms? Hahaha mas malupet kaysa mga pick-up lines ito!!!


No comments:

Post a Comment