Tuesday, August 25, 2009

Ang Alamat ng Itlog

Yung officemate ko dati sa KFC (Si Boy Bastos) ay nagkwento sa amin kung bakit daw hindi pantay ang itlog ng lalaki. Ngayon ko lang naalala dahil nung isang araw, ito yung pinag-uusapan nila Jason at Choi at Eps.
Noong unang panahon, inilikha ng Diyos ang Lalaki at Babae. Isang araw, inutusan nya ang dalawang ito na kumuha ng isang bato at dalhin ito sa kanya. Pagbalik ng babae, may dala-dala itong napakalaking bato, halos hindi na nya mabuhat ito. Ang lalaki naman sa kabilang palad ay dala ang napaka-liit na bato, sakto lang sa palad nya. Ang sabi ng Diyos, "Gagawin kong tinapay yang mga bato, at ito ang inyong magiging pagkain para maging malusog kayo." Nadismaya ang lalaki, at sa isip isip nya eh "Nadugasan ata ako." Napaka-konti ng pagkain nya samantalang napakalaki nung pagkain ng babae.

Sumunod na araw, inutusan muli sila ng Diyos na kumuha ng isang bato. Ang sabi ng lalaki sa sarili, hindi na sya magpapadugas muli kaya naghanap sya ng pinakamalaking bato sa paligid at ibinigay ito sa Diyos. Ang babae naman ngayon ay may maliit na batong hawak-hawak nya sa kanyang palad. Ang sabi ng Diyos "Itapon nyo ang bato. Ang layo na aabutin ng tinapong bato ay magiging lupain ninyo." Nadismaya na naman ang lalaki! Sa sobrang bigat ng bato, hindi nya ito maitapon! Galit na galit na ang lalaki, dugas na dugas na ang kanyang pakiramdam.

Sa ikatlong araw, nag-utos muli ang Diyos sa kanila na kumuha ng dalawang pirasong bato. Ayaw na magpa-dugas muli ng lalaki, kaya ang ginawa nya ay kumuha ng isang malaking bato at isang maliit na bato. Ang babae naman ay may dalang dalawang pirasong bato na magkapareho ang bigat at laki. At sabi ng Diyos sa babae, "Yan ngayon ang magiging b00bs mo." At ang sabi nya sa lalaki, "Yan ngayon ang magiging itlog mo."

At hinimatay ang lalaki.

1 comment: